Du kan oppbevare det meste på lageret. Ting som ikke kan lagres er: Brennbare væsker og beholdere med gass. Drivstofftanken på redskap / kjøretøy må være tom for drivstoff. Mat, jord og planter kan heller ikke lagres. Det samme gjelder for tjuvgods eller eksplosive gjenstander, fyrverkeri, ammunisjon eller illeluktende gjenstander.