Hvor mye det koster å leie et minilager eller lagerplass avhenger stort sett av to ting. Størrelsen på et flyttelass og lokasjon påvirker lagerprisen. Hvor stort flyttelasset ditt er avgjør hvor stor lagerbod eller lagercontainer du trenger. Det andre er hvor du ønsker å lagre, det er dyrest å lagre sentralt, f.eks om du ønsker å leie et lager sentralt i Oslo sentrum er dette dyrere enn om du velger et lager som er utenfor selve sentrum.